Drets Humans Emergents

  |   A partir de 17 anys, Drets Humans

Els drets humans emergents són reivindicacions legítimes de la societat civil dirigides a la formulació de nous o renovats drets humans. Fa seixanta anys que es va redactar la Declaració Universal dels Drets Humans. Des de llavors, tant les societats nacionals com la societat internacional, han sofert profundes transformacions a mesura que s’intensificava la globalització, apareixent com a resultat noves i urgents necessitats humanes. Els drets humans emergents pretenen traduir aquestes noves necessitats en nous drets. Observem l’esquema dels DDHH emergents i llegim el seu resum (Monterrey 2007, Institut de Drets Humans de Catalunya).

blank

Edat recomanada


A partir dels 17 anys

Objectius educatius


• Conèixer la importància dels DDHH de tots els éssers humans que habitem al món.
• Refleixonar l’evolució dels DDHH en els últims 70
anys.
• Concebre els DDHH com a universals, indivisibles i
interdependents.

Temps aproximat


1h

Materials necessaris


  • Dispositiu amb connexió a Internet.

Reflexionem-hi

Què en penses de la nova declaració DDHH? Quines diferencies trobes amb l’original de 1947? Quina importància tenen els DDHH? Incorporaries algun dret més?