Quina Cooperació volem?

  |   A partir de 17 anys, Transformació social
photo-1455815152231-be9c88eb7468

En el context de les dinàmiques socioeconòmiques globals, l’impacte transformador de la cooperació al desenvolupament és limitat i, a vegades, si no es gestiona correctament, pot suposar fins i tot una forma més de domini i colonialisme cultural. La cooperació internacional ha de començar a casa, amb una crítica a les pròpies pràctiques locals que generen desigualtats i vulneració dels drets humans a escala global. En aquesta activitat reflexionarem sobre aquestes qüestions.

Edat recomanada


A partir de 17 anys

Objectius educatius


  • Reflexionar de manera crítica sobre la cooperació  al desenvolupament.
  • Contextualitzar les accions solidàries nord-sud en la relació global de poder i d’explotació nord-sud.
  • Qüestionar-se el model de desenvolupament imperant i valorar altres propostes alternatives.
  • Comprendre que les bones pràctiques de solidaritat s’han de sustentar en una relació participativa, equitativa i intercultural

Temps aproximat


1 hora

Materials necesaris


  • Paper i bolígrafs.
  • Dispositiu amb connexió a internet.

1. Humor per pensar

Observem aquestes vinyetes de sàtira social de l’humorista gràfic Andrés Rabago Garcia, “El Roto”, i expliquem, en cada cas, quina crítica social expressa i quina reflexió sobre la cooperació al desenvolupament vol suscitar. Després, fixem-nos en aquesta imatge i aquesta altra; expliquem-ne el significat i posem-les en relació amb la crítica social d’“El Roto”.

1
2
3

2. Veus cooperants

Llegim aquesta entrevista al veterà cooperant  Francesc Mateu.

 

Reflexionem

Per què diu que la feina més important que han de fer els cooperants i els voluntaris internacionals és quan tornen?
• Segons Francesc Mateu, què té més incidència solidària, un enviament d’ajut humanitari o una acció social per capgirar les polítiques dels nostres governs?
• Quines quatre preguntes s’hauria de fer tothom qui volgués participar en un viatge solidari?

Ara, llegim aquesta altra entrevista y que descriu l’experiència d’unes voluntàries catalanes a Idomeni

Reflexionem

Per què la dona entrevistada sentia vergonya de dur-los coses?
• Què les va portar a la conclusió que era millor desenvolupar un projecte horitzontal que també impliqués les persones refugiades?