Transformació social

Cooperació internacional i desigualtat mundial

Piràmide de la riquesa: pobació i riquesa associada

piramide_riquesa

Ja fa varies dècades que alguns organismes internacionals i països enriquits impulsen polítiques  i accions cíviques de cooperació al desenvolupament. Paradoxalment, però, durant aquest període s’ha produït un increment destacable de la desigualtat en la distribució de la riquesa i del benestar a escala mundial.
Avui, milions de persones viuen condemnades a una misèria permanent i es confirma que l’anomenada ajuda Nord-Sud és una contribució positiva molt menor que les contribucions negatives que rep el sud global des del nord global. Una gran part d’aquestes contribucions negatives les produeixen grans empreses i estats, que actuen amb l’objectiu d’augmentar beneficis i assegurar-se recursos i mercats.
Cal comprendre, doncs, que en el marc del sistema global i les seves lògiques, el paper transformador de la cooperació internacional és molt limitat.
La pròpia autoorganització de la societat civil per impulsar canvis concrets en el seu entorn quotidià és la clau de volta per dur a terme transformacions socials profundes.

 

sindicato

Sostenibilitat i migracions: els refugiats ambientals

Durant dècades ha imperat un model de desenvolupament fonamentat en el creixement:  la riquesa dels estats es mesura a partir d’indicadors econòmics com el PIB (Producte Interior Brut), i les polítiques de cooperació s’han basat a exportar els criteris econòmics i culturals occidentals als països empobrits.

La idea d’un model econòmic basat en el creixement il·limitat en un món de recursos finits ens condueix inexorablement a un atzucac: l’habitat en què viu l’espècie humana es degrada i afavoreix l’expansió de greus problemes de salut i desastres naturals. Una expressió d’aquests fenomens és l’augment dels desplaçaments forçats de població per raons ambientals. Segons l’ACNUR, actualment hi ha entre 20 i 25 milions de persones al món a les quals es pot denominar refugiades ambientals, la majoria de les quals són originàries de l’Àfrica subsahariana i l’Àsia.

En aquest context es fa imperant crear models alternatius que garanteixin la sostenibilitat de la vida humana. Per això és cabdal que les accions puntuals de solidaritat o de crítica política vagin acompanyades de processos de transformació amplis, que comencin per canviar les vides quotidianes de cadascú de nosaltres, com a individus i com a comunitat.

photo-1451418280345-67a6b4d10bba

“La solidaritat és la tendresa dels pobles.”

Gioconda Belli

Activitats

Belluga’t per (tu)valu!

Belluga’t per (tu)valu!

Quina Cooperació volem?

Quina Cooperació volem?